A SAGE Journal

编辑委员会  

臧克和      

华东师范大学

副主编蒲芳莎      

法国国家科学研究中心


阮俊强       

越南社会科学院


朴兴洙       

韩国外国语大学


李集雅       

意大利威尼斯大学


大形彻      

日本大阪府立大学


谢肃方       

香港理工大学


刘志基

华东师范大学


顾彬

德国波恩大学

     

北京师范大学

阮光红      

越南社会科学院


孙宏开      

中国社会科学院


阿辻哲次     

日本京都大学


河永三      

韩国庆星大学

编辑委员白乐桑法国汉语教师协会

波特兰 

匈牙利罗兰大学


蔡梦麒

湖南师范大学


出野文莉

日本大阪教育大学


高亦睿英国剑桥大学

顾黔

南京大学


韩哲夫美国华盛顿大学

贺大卫台湾政治大学

柯传仁    

美国爱荷华大学


李圭甲     

韩国延世大学


        

英国伦敦大学


柳东春      

韩国西江大学


聂鸿音      

中国社会科学院


潘玉坤

华东师范大学


夏含夷      

美国芝加哥大学


清水政明

日本大阪大学


戴忠沛香港大学

高嶋谦一加拿大英属哥伦比亚大学

吴振武      

吉林大学


        

华东师范大学


竺家宁

台湾政治大学


朱建军

上海外国语大学

执行主编张德劭      

华东师范大学

编辑部张春凤      

华东师范大学


郑邵琳  

华东师范大学


郭瑞

华东师范大学


常用连接 :
华东师大文字中心 百度

编辑部地址: 上海 中山北路3663号 华东师范大学 理科大楼 A1607室 (邮政编码:200062)

                                 版权所有  《中国文字》季刊